בין אור לחושך

אזל מהמלאי
 
36.00 ₪
מק"ט 3817


שיתוף:

בין אור לחושך מגדיר את תקופתנו, ומבדיל באופן ברור בינה לבין הגאולה האמיתית והשלימה שתבוא על ידי מלך המשיח.

מאת הרב שלום דובער וולפא. 231 עמ'.

הספר מחולק לארבעה חלקים, החלק הראשון פורס את שיטתו הקדושה של הרבי בקשר לתהליך הגאולה, ולהגדרה ההלכתית של תקופתנו. בחלק זה מובאת דעתו של הרבי אודות הציונות, הקמת המדינה, שותפות בקואליציה, מוסד הרבנות הראשית, יום העצמאות והמרחק האינסופי שבין מושגים אלו לגאולה האמיתית ולהתחלת הגאולה שהיא רק על-ידי מלך המשיח.

בחלק השני המיועד בעיקר לתלמידי חכמים, נתבארו כמה ענינים הלכתיים או נושאים בתורת החסידות והקבלה, המרחיבים את מה שנתבאר בחלק הראשון, וכפי שאלו מבוארים בתורתו הארוכה מני ארץ ורחבה מני ים של הרבי.

החלק השלישי של הספר עונה על שאלות רבות ששואלים חוגי הציונות הדתית על עמדתו של הרבי, ופורך את ההוכחות שהם מביאים מדברי חז"ל ומספריהם של גדולי ישראל.

בחלק הרביעי ישנם נספחים שונים ומגוונים הנוגעים לעניינים שנידונו בהרחבה בספר, כשהראשון שבהם הוא מכתבו הארוך של אדמו"ר הרש"ב בשלילת הרעיון הציוני.

הספר נכתב לאחר ההתנתקות.