ספר אהבת ישראל

 
55.00 ₪
מק"ט 4894


שיתוף:

הספר "אהבת ישראל" פרי עטו של הגאון הרב יוסף יצחק פייגעלשטאק שליט"א, עוסק כולו במצוות שבין אדם לחבירו, כאשר המחבר משכיל ביד אמן ובשפה בהירה ורהוטה לשרטט ולהקיף במלאכת מחשבת את כלל הענינים מהמסד עד הטפחות, החל ממקראי קודש עם ביאורי הראשונים פירוש רש"י וספר החינוך, דרך דרשות חז"ל על פי ה'תורה תמימה', ועד להלכה למעשה בדברי הפוסקים הקדמונים השו"ע והרמב"ם ואחרונים כקיצור שלחן ערוך, ערוך השלחן, שלחן ערוך הרב וחפץ חיים.

פנינה מיוחדת השזורה כחוט השני לאורך כל פרקי הספר הוא חלק הסיפורים והעובדות, שכידוע מושכים את הלב, ומוסיפים חן ונופך מיוחד באופן הגורם חשק לקיום המצוות, המלווים את כל הפרקים ומשובצים תוך כדי מהלך הענינים.

וכמעשהו בחלק ההלכה שמביא החל מהמקורות ועד לאחרונים – כך מעשהו באגדה, החל מסיפורי הנ"ך דרך מעשיות מחז"ל שנלקטו בחן רב מהש"ס והמדרשים השונים, ועד לסיפורי צדיקים, וגם לרבות סיפורים אקטואליים מרתקים וחינוכיים, שכוחם רב להשפיע על נפש הקורא.

מבנה הספר בנוי ביד אומן שכאמור כולל את המצוות הנוגעות בין אדם לחבירו, כאשר כל קבוצה של מצוות שעניינים ותוכנם זהה, כגון מצוות הקשורות לממון חבירו: לא תלין פעולת שכיר, לא תעשוק, לא תחמוד, לא תתאוה – חוברו יחדיו לפרק נפרד, כאשר הפרק עצמו גם מחולק לארבעה נושאים כדלהלן: א. עצם המצוה. ב. פרטי ההלכות שבמצוה. ג. עובדות והנהגות (התורמות מאד להמחשת הישום למעשה). ד. עצות וכלים, חומר למחשבה והתבוננות לסיוע להתגברות על היצר בענינים אלו.

תשעה פרקים שלמים הכוללים בתוכם עשרות מצוות בעניני בין אדם לחבירו, המחולקים כאמור לפי ענינים – מכיל הספר, כאשר לסיום חותם את הספר קינוח מתוק – הפרק העשירי העוסק בענין "שמחה של מצוה", אשר גם בו מאיר המחבר את הזויות, ומתבל בו מטעמים מרבותינו הראשונים והאחרונים, כיד ה' הטובה עליו.