קונטרס ומעין מבית ה'

קונטרס ומעין מבית ה'

קונטרס ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השיטים כולל סדרת מאמרי חסידות של אדמו"ר הרש"ב, העוסקים בביאור הפסוק הנ"ל על פי החסידות.

תוכן הקונטרס

בכל יהודי יש התוקף הנובע מהחכמה שבנפש והוא המעין המשקה גם את נחל השטים, שטות היצר הרע. הנלכד בפתויי היצר הרע צריך לעורר תוקף זה. בכך יוכל לעשות בפועל ההיפך מנטיותיו הטבעיות ובזה יברר את חומרו הגס ויתנהג על פי הדעת דקדושה.

נסיבות חיבור הקונטרס

את קונטרס ומעין חיבר הרבי הרש"ב לאור בקשתם של ארבעים ושמונה קהילות חסידיות לחומר לימודים בחסידות, שיהיה לפי ערכם ויביא לחיזוקם בעבודת ה' על פי דרכי החסידות. ואכן, כלשונו של הרבי הריי"צ, הקונטרס, למרות תכנו העמוק והעשיר, מבואר באופן כזה "שגם אנשים בינונים יוכלו להבינו".

הקדמה לקונטרס כוללת יומן ארוך ומפורט של אדמו"ר הריי"צ הכולל את הרקע לכתיבת הקונטרס - הקמת תומכי תמימים, הקמת חברת מחזיקי הדת, אסיפות הרבנים, המלחמה בתנועת ההשכלה ובציונות.

הקונטרס כולל כ"ח מאמרים, שבכל אחד מהם יש בין אחד לשישה פרקים.

הרבי הריי"צ כתב לרבי, כי יהיה נכון לפרסם לפחות חלק מרשימותיו (של הרבי הריי"צ) מהשנים תר"ס-תרס"א, בכדי שיוודע אופן ייסוד ישיבת תומכי תמימים והשפעתה.

לפוסט הקודם ספר הזכרונות - אדמו"ר הריי"צ
לפוסט הבא שולחן ערוך אדמו"ר הזקן

השאירו תגובה

תגובות חייבות לעבור אישור לפני פרסום באתר

שדה חובה