המשך "יו"ט של ראש השנה", תרס"ו

 
78.00 ₪
מק"ט 3072


שיתוף:

המשך יום טוב של ראש השנה תרס"ו הוא סדרה של מאמרים החל משנת תרס"ו ועד סוף שנת תרס"ז.

במאמרים אלו באים ענייני החסידות בביאור נרחב יחסית למאמרי שאר רבותינו נשיאנו.

אדמו"ר הרש"ב דבר בשבח ההמשך תרס"ו, בו באה תורת החסידות לידי התגלות יותר ובהשגה למטה יותר.

הוצאה חדשה עם מראי מקומות.