המשך "יו"ט של ראש השנה", תרס"ו

 
75.00 ₪
מק"ט 3072

המשך יום טוב של ראש השנה תרס"ו הוא סדרה של מאמרים החל משנת תרס"ו ועד סוף שנת תרס"ז.

במאמרים אלו באים ענייני החסידות בביאור נרחב יחסית למאמרי שאר רבותינו נשיאנו.

אדמו"ר הרש"ב דבר בשבח ההמשך תרס"ו, בו באה תורת החסידות לידי התגלות יותר ובהשגה למטה יותר.