תיקון קוראים כתב אדמו"ר הזקן - בכריכת עור

 
450.00 ₪
מק"ט R20500


שיתוף:

התיקון מסייע ל'בעל־קריאה' בהכנת הקריאה בציבור.

מהדורה מיוחדת זו מדמה את יריעות ספר התורה, בכתיבת סת"ם של כתב המיוחס לכ"ק אדמו"ר הזקן.

התיקון כולל:

  • עולם התקון – מבוא עיוני על מהות חשיבותן של "תמונת האותיות" האשורי, עניינן הסגולי, ורוממותו של "הכתב המיוחס" לאור הוראות ותורת רבותינו נשיאנו.
  • סקירה היסטורית אודות הכתב המיוחס, החל מייסודו על ידי כ"ק אדמו"ר הזקן, עד להתייחסותו המיוחדת של רבנו לכתב זה.
  • קונטרס "באתריה דרב" – על צורת האותיות. קונטרס מיוחד המתאר צורת כל אות ואות, וכיצד יש לכתבה על־פי הוראות כ"ק אדמו"ר הזקן, כפי קביעת הרב הגאון רבי יוסף יצחק בלינוב, מו"צ וראב"ד מרכז בני ברק, אשר ידיו רב לו בתחום זה. כולל גם דברי הסכמה והבהרה ממנו, אודות אותיות אלה וייחודן.
  • ציונים הנדרשים ל'בעל־הקריאה', ובמיוחד כל פרט הנוגע להנהגות הנהוגות בקהילות חב"ד.
  • חלוקת הקרואים  כנהוג בבתי כנסת חב"ד, על־פי מה שהונהג בבית רבנו, מבוסס על החלוקה שבחומש "תורה תמימה" בו השתמש רבנו.
  • הפטרות חב"ד. ההפטרות של כל פרשה, באו גם המה, בסוף הספר, באופן מדוקדק ומושלם, גם זה כפי הנהוג בקהילות חב"ד.
  • מנהגי קריאת התורה –  "אסיף" מנהגי והנהגות חב"ד לקריאת התורה, למעמד הקריאה, לקרואים, לעולים ועוד. בין בתרי המנהגים צורפו עדויות ממעשה רבותינו נשיאנו בתחומים אלו.
  • קריאות לזמנים ומועדים. חטיבה מיוחדת הוקדשה בסוף הספר לקריאות מיוחדות לעיתים ומועדים מיוחדים, גם הם במתכונת של "תקון" בשמירת צורת העמוד בספר התורה, על־מנת לעזור ל'בעל־הקריאה' לבל יתייגע בחיפושו אחר הקריאה המתאימה.