סט תורת מנחם - יין מלכות, 3 כרכים

 
195.00 ₪
מק"ט 287


שיתוף:

מאז נוסדה התקנה הקדושה בחודש ניסן ה'תשד"מ, נחשף העולם לפן חדש בתורתו העמוקה והרחבה של הרבי, כאשר מידי התוועדות למד ולימד הרבי בעצמו ענין ברמב"ם באופן מופלא והשמיע חידושים וביאורים בעלי סגנון חדש ומיוחד.

לקראת סיום לימוד הרמב"ם בפעם השלישית ביום הגדול והקדוש יו"ד שבט ה'תשמ"ז, הוציאו חברי המערכת שע"י 'ועד הנחות בלה"ק' חוברת המרכזת את חידושי תורתו של הרבי על הרמב"ם.

המהדורה החדשה כוללת שלושה כרכים גדושים ומהודרים ונכללו בסדרה זו גם ה'הדרנים' המפורסמים, וכן השיחות המוגהות על נושאים וסוגיות ברמב"ם, כמו גם לקט של שיחות אודות שיטת לימודו, כללי הפסיקה וההלכה, חייו ומשנתו של הרמב"ם.