תורה אור

 
78.00 ₪
מק"ט 1035


שיתוף:

תורה אור הינו ספר ובו מאמרי אדמו"ר הזקן משנת תקנ"ה - תקע"ב. הודפס לראשונה בג' שבט תקצ"ז בעיר קפוסט, על ידי אדמו"ר הצמח צדק. בפעם השניה בז'יטומיר בשנת תרכ"ב, שם נתווספו ההוספות שבסוף הספר. לאחמ"כ בוילנא תרכ"ט. עד כה נדפסו עשרים ושתים מהדורות לספר.

במכתב אדמו"ר הצמח צדק מיום ההדפסה הראשונה כותב: "ספר תורה אור הנדפס עתה.. בו מאמרים רוב הדרושים שמשנת תקנ"ו עד סוף תקע"ב, אשר הרבה מהם שם רבינו בעצמו עין עיונו עליהם והגיהם, והסכימה דעתו הקדושה להביאם לבית הדפוס. והספר כולל שני חלקים".

בפועל לא הספיקו להדפיס את שני החלקים אלא רק את החלק הראשון, זאת בגלל מלשינות בגינה סגרה הממשלה כמה מבתי הדפוס היהודים ברוסיה, וביניהם את בית הדפוס בקפוסט.

בשנת תר"ח נדפס החלק השני בשם "לקוטי תורה" בעיר זיטומיר.

בספר מאמרים על פרשיות ספר בראשית ושמות (חסר על פרשות שמות ופקודי). נוסף לזה ישנם הוספות על; פרשת זכור, מגלת אסתר ועל פרשות נוספות.

הספר נדפס בתחלה באותיות כתב רש"י, אך על פי הוראת הרבי, הספר הודפס בשנת תנש"א מחדש באותיות מרובעות.

ספר זה הוא בעצם חלקו הראשון של הספר ליקוטי תורה, אלא שאת הספר תורה אור הדפיס אדמו"ר הצמח צדק בלי הערותיו, ובספר ליקוטי תורה הדפיס גם את הערותיו, בעקבות הפצרותיהם של החסידים וכן התגלותו של אדמו"ר הזקן אליו בחלום.

על הספר ישנם הערות, מראי מקומות ומפתח מהרבי.