תמת ישרים תנחם

 
47.00 ₪
מק"ט 3867


שיתוף:

הספר תומת ישרים תנחם של הרב שלום דובער וולפא, הינו ספר המבאר את אמונת החסידים בנצחיות חייו ונשיאותו של הרבי, ובפרסום זהותו כמלך המשיח. יצא לאור בחודש חשון תשע"ג כתגובה לספר במאי קמיפלגי של ר' יחזקאל סופר.

בקיץ תשע"ב הוציא ר' יחזקאל סופר את ספרו "במאי קמיפלגי", הספר עוסק בפולמוס הקיים בחב"ד בעניין המשיח, כשיחד עם זה מציג מזווית השקפתו נושאים כמו: נבואת הגאולה, ביאתו של משיח בדור השביעי ועוד. הספר עורר ביקורת בקרב כל חסידי חב"ד ואף הרבנים שנתנו את הסכמתם לספר, הסתייגו מהסכמתם והודיעו שהיה זה מבלי שראו את כל חלקי הספר.

כתגובה הוציא הרב וולפא את הספר "תומת ישרים תנחם".