שערי יורה דעה על הלכות תערובות

 
52.00 ₪
מק"ט 4320


שיתוף:

"שערי יורה דעה" על הלכות תערובות, מאת הרב אליעזר ברוד, רב היישוב כרמי יוסף.

הספר נחלק לשלושה חלקים:

א. פסקי המחבר והרמ"א - בו נכתבו כל דברי המחבר והרמ"א בהלכות תערובות ככתבן, כלשונן וכצורתן בשו"ע.

ב. נתיב הט"ז ונתיב הש"ך - מדובר זה מופיע תחת דברי המחבר והרמ"א, ובו סוכמו בלשון ברורה ומתומצתת כל דברי הט"ז והש"ך.

ג. הרחב דבר - בחלק זה הורחבו הדברים בנושאים הנידונים בשו"ע ובנו"כ, ע"י הבאת דברי המפרשים והפוסקים הדנים בנושאים המדוברים בשו"ע, וזאת, בתוספת פרטים רבים שלא הובאו בדברי הט"ז והש"ך או בהכרעת ההלכה כאשר ישנה מחלוקת ביניהם.

ד. פסקי רבותינו הקדושים - דבריהם של כ"ק אדמו"ר הזקן בשו"ע שלו, כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, והרבי, המתייחסים לנושאים המבוארים בספר.