שערי אורה

 
52.00 ₪
מק"ט 976


שיתוף:
שערי אורה הינו ספר חסידות של אדמו"ר האמצעי בענייני חנוכה ופורים.

החלק על חנוכה עוסק בעיקרו במצות הדלקת נר חנוכה. הוא פותח בביאור רחב של עשרות עמודים אודות תוכנה של מצות הדלקת נר החנוכה בבית המקדש, ולבסוף מבאר את עניינה המיוחד של מצות הדלקת נר חנוכה בפתח ביתו מבחוץ, בתוך הקליפות הקשות המסתירות על גילוי אור ה' בכוחה המיוחד של השמן המורה על החכמה האלוקית.

בלוח היום יום מובא: אבי אדוני זקני מורי ורבי אמר, אשר אדמו"ר האמצעי כתב בשביל כל סוג וסוג מהמשכילים והעובדים אשר בעדת החסידים מאמרים וספר מיוחד, לבד שער היחוד ושערי אורה שהם כלליים, ונכתבו עבור כל החסידים: שער היחוד הוא המפתח דתורת החסידות, ושערי אורה - אל"ף-בי"ת דתורת החסידות.