שיחות קודש - קודם הנשיאות

אזל מהמלאי
 
44.00 ₪
מק"ט 1156


שיתוף:

הספר שיחות קודש - קודם הנשיאות מכיל ליקוט של שיחות שנאמרו על-ידי הרבי בהתוועדויות בתקופה שקודם הנשיאות (בין השנים תר"צ-תש"י). רבים מהם בפרסום ראשון. שיחות אלו מתאפיינות בקירבה הגלויה ששררה בין הרבי לחסידים.

הספר מכיל שיחות בלתי מוגהות, קטעי שיחות שאין זמנם ברור, פנינים וקטעים מדברי הרבי, קטעים מיומנים של אותם שנים המתארים התוועדויות במחיצת הרבי וסקירה נרחבת על ביקור פאריז - תש"ז.

השיחות נלקטו: מרשימות הרב אברהם וינגרטן - ניצוצי אור, ספר "ימי בראשית", ביניהם כאלו שלא באו בדפוס, מקונטרסים שונים שי"ל על ידי ועד הנחות בלה"ק, מתשורות שונות, מליקוטי ר' יעקב צפריר קם ומרשימות חסידים.