פרקי אבות מבואר באנגלית | Pirkei Avot - Ethics of the Fathers Memorial Edition

 
130.00 ₪
מק"ט 4913


שיתוף:

פרקי אבות מבואר על-פי פירושי רש"י, רמב"ם, ברטנורא, מהר"ל ועוד מאות פירושים ותובנות מביאורי החסידות, סיפורי התנאים ומשלים יחד עם רקע היסטורי.

חובר על ידי הסופר והמתרגם הידוע הרב יוסף מרקוס.

Anthology of the classics: Rashi, Rambam, Bartenura, Maharal and hundreds of other commentaries Insights from the Chasidic Masters Biographies of the Tannaim Stories and Parables Historical backgrounds Original artwork. The Talmud states "One who wishes to be a chasid, should practice the words of Avot (Ethics of the Fathers)."

Now, with the release of Pirkei Avot: With a New Commentary, Anthologized from the works of the Classic Commentators and the Chasidic Masters, that daunting task has become that much easier.

Compiled by well-known author and translator Rabbi Yosef Marcus, and published by the Lubavitch publishing house, Kehot Publication Society, the volume gives the reader a comprehensive and fundamental understanding of Pirkie Avot. Anthologized from hundreds of commentators, classic to obscure, the commentary is crowned with the insights culled from the voluminous works of the Lubavitcher Rebbe and his predecessors.

Printed in elegant two-color with original artwork, and issued in a deluxe gift edition as the "Rabbi Gavriel and Rivky Holtzberg Memorial Edition" it was dedicated by Howard and Claire Glowinsky of Toronto, Canada, in honor of the Bar Mitzvah on their son Benji.

The publishers hope that this volume will contribute to the appreciation of the wisdom of Ethics of the Fathers and its application to modern, daily life.