פארבריינגען - משפיעי חב"ד מתוועדים

 
36.00 ₪
מק"ט 4160


שיתוף:
מבחר מדבריהם וממשנתם החסידית של המשפיעים החשובים:

הרה"ח הרב ניסן נעמנוב ע"ה, הרה"ח הרב יואל כהן שי', הרה"ח הרב מענדל וועכטער שי', הרה"ח הרב שניאור זלמן גופין שי', הרה"ח הרב יוסף יצחק אופן שי', הרה"ח הרב יהושע זעליג פלדמן ע"ה, הרה"ח הרב משולם זוסיא אלפרוביץ שי, הרה"ח הרב אברהם מאיור ע"ה. הרה"ח הרב שלמה זרחי שי', הרה"ח הרב שלמה חיים קסלמן ע"ה, הרה"ח הרב מנחם מענדל פוטרפס ע"ה, הרה"ח הרב עדין אבן-ישראל שי', הרה"ח הרב חיים שלום דייטש שי', הרה"ח הרב שבתי סלבטיצקי שי', הרה"ח הרב אריה לייב קפלן שי'.