סיפורים והוראות בעבודת ה'

 
49.00 ₪
מק"ט 3760


שיתוף:

מבחר של סיפורים ומעשים על צדיקים וחסידים, אותם סיפר הרבי בהתוועדויות שנערכו בבית מדרשו, בשבתות וחגים ובימי סגולה. הרבי היה מעמיק ומדייק בפרטי הסיפורים, לומד ומלמד מהם הוראות בעבודת הבורא.

הספר מציג בפני הקורא סיפורים נבחרים וביאוריהם מתוך התוועדויות הרבי, ברובם סיפורים שיש בהם משום חידוש ואינם מצויים במקורות אחרים, ובחלקם סיפורים חסידיים מוכרים שרבינו לימד את משמעותם הפנימית בעיון ובדקדוק כדרכו בקודש. חלק מן הסיפורים היו חביבים על הרבי, והרבה להזכירם בשיחותיו הקדושות ולהצביע על ההוראות למעשה הנלמדות מהם, ולפעמים בכל פעם הוזכרו פרטים שונים מן הסיפור. מסיבה זו, נלקטו ונערכו הסיפורים לעיתים מכמה שיחות שונות, בכדי ליצור דבר שלם ומתוקן. לשלמות העניין, נוספו פרטים מרשימות היומן שכתב הרבי לעצמו בחיי חותנו אדמו"ר הריי"צ, שיש בהם מידע רב ערך.

הסיפורים והביאורים סודרו לפי זיקתם לנושאים עיקריים בשיחות הרבי, בתוספת מקורות לפסוקים ומאמרי חז"ל. לצדם באו לעיתים הערות שונות, בחלקן הערות שהוסיף רבינו לסיפורים, ובחלקן הערות וביאורים מאת המו"ל.