סידור תהילת ה' ברוסית | СИДУР ТЕГИЛАТ ГАШЕМ

 
142.00 ₪
מק"ט 4805


שיתוף:

סידור תהילת השם מתורגם לרוסית. מהדורה זו מכילה הנחיות מפורטות כיצד לנהוג בעת התפילה, ותיאור מפורט של מנהגי חב"ד.

הטקסט העברי הוקלד מחדש לחלוטין בגופן גדול וברור יותר; הוחלפו אותיות פגומות ואותיות קטנות מדי של מהדורות קודמות; הטקסט תוקן בקפידה על סמך עיון והשוואה מדוקדקת למהדורות קודמות של הסידור.

כדי לעזור לקורא לנווט, הקטעים החשובים ביותר של התפילה סופקו עם כותרות.

תוספות תפילה המתייחסות לאירועים מיוחדים שונים (כגון ראש חודש וכו') הופיעו באפור וסופקו הנחיות מפורטות מתי להוסיף אותן.

לטקסט ולהערות נוספו הנחיות ברורות ומפורטות לגבי התנהגות בזמן התפילה (בישיבה, עמידה וכדומה), וכן הלכות ומנהגים בעניין זה. הוראות המתאימות רק למקרים נדירים כלולות גם בספר, וממוסגרות על רקע אפור. נוספו הנחיות הן לטקסט העברי והן ברוסית לנוחות המתפללים בכל שפה.

הסידור כולל את כל הטקסטים של קריאות פומביות בתורה ובנביאים בחגים ובימים מיוחדים בשנה היהודית, לצד תרגומם לרוסית. כמו כן נוספו קטעים מקריאת התורה לשבת במנחה ובשחרית בימים שני וחמישי.

נספח בשם "הלכות ומנהגים נבחרים" מפרט את ההלכות והמנהגים בעניין התפילה. כמובן שעל הקורא לזכור כי אין לקחת אוסף זה, כמו את ההלכות וההנחיות השונות המוזכרות בסידור, כתחליף לשולחן ערוך. מאחר שהלכות ומנהגים אלו נבחרו מתוך רבים אחרים ממקורות שונים וסוכמו כאן, אין הכוונה שהם ישמשו בסיס לקביעת ההלכה.