סט שמועות וסיפורים, 2 כרכים

 
80.00 ₪
מק"ט 3144

שמועות וסיפורים הינה סידרה בת שני כרכים בהם סיפורים על רבותינו נשיאינו וגדולי החסידים.

הסיפורים נלקטו בהוראת הרבי, על ידי הרב רפאל נחמן כהן, ממה ששמע בעצמו מחסידים ותיקים, כשחלקם הגדול שמע מהחסיד ר' שמואל גרונם אסתרמן.

בספר ישנם גם רשימות ומכתבים מאדמו"ר הריי"צ, שנחשבו לנדירים בתקופת הדפסת הספר.