סט ספר התולדות, 14 כרכים

 
579.00 ₪
מק"ט 3004


שיתוף:

ספר התולדות היא סידרה הסוקרת את חייהם של הבעל שם טוב, המגיד ממזריטש ושל אדמו"רי חב"ד עד לאדמו"ר הריי"צ, כפי שתיעדו אדמו"רי חב"ד בעצמם בשיחותיהם ומכתביהם ובעיקר אדמו"ר הריי"צ. את הסדרה ערך הרב אברהם חנוך גליצנשטיין.

היוזמה התחילה בשנות היו"דים כבשאותה תקופה כתב הרב גליצנשטיין מאמרים בבטאונים שונים. בתוך כך הוא קיבל מכתב מהרבי ובו נשאל אם יוכל לסדר מחדש את הספר בית רבי. הרב גליצנשטיין נענה בחיוב והתחיל לכתוב על הבעש"ט. כשסיים העביר את כתב היד לרבי. עבודתו נשאה חן בעיני הרבי שכתב לו שיעשה כדוגמתו על כל ששת אדמו"רי חב"ד.

במהלך עבודתו, קיבל הרב גליצנשטיין הנחיות ברורות נוספות כשאחת מהם היא, שבסדרה ייכללו רק דברים שהאדמו"רים עצמם סיפרו ולא מסיפורי החסידים. לכן לא נכללו בסדרה הרבה דברים שידועים בין החסידים, מכיוון שלא הופיעו בכתביהם ובשיחותיהם של האדמו"רים. זו הסיבה גם שאין 'ספר התולדות' על הרבי, מכיוון שהוא עצמו כמעט לא סיפר על קורות-חייו.

במלאכת הכתיבה החל לפני יותר מחמישים שנה. הוא עבר על כל השיחות והאיגרות של האדמו"רים, תרגם וערך וסידר לפי פרקים. כל ספר הועבר אל הרבי לפני הדפסתו וקיבל את אישורו. הסדרה מופיעה בהוצאת קה"ת ומכילה ארבעה עשר כרכים.