סט סודות היהדות - 4 כרכים

אזל מהמלאי
 
175.00 ₪
מק"ט 1854


שיתוף:

"סודות היהדות", היא סדרה בת ארבעה ספרים, שנערכו על-ידי מרכז שטיינזלץ, בהנחייתו ובהכוונתו של הרב עדין אבן ישראל-שטיינזלץ.

מטרת הסדרה להגיש לציבור הרחב בישראל, גם זה החסר רקע מוקדם בלימודי יהדות, גישה לאוצרות הידע של עם ישראל בארבע סוגות מרכזיות – חמישה חומשי תורה, ספרות חז"ל, מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית), והלכה.

הסדרה מאפשרת לקורא הישראלי מגע ישיר עם שפת המקורות, כאשר אלה מלוּוים אמצעי הנגשה, העושים אותם בהירים וקלים להבנה:

בטקסט עצמו – ניקוד, פיסוק, חלוקה לפסקאות ותרגום טקסט ארמי בגוף הטקסט (במקום הצורך). עוד עזרים – כותרות, פתיחים, וביאור צד קצר. ממשק גרפי נגיש וידידותי למשתמש.

לאורך הסדרה מופיעה בתחתית העמוד שורת הפניה להרחבה של הנושאים הנידונים בעמוד, בספרים האחרים בסדרה.

הספרים מחולקים ליחידות קצרות יחסית (בדרך כלל בין 4 ל-8 עמודים), המאפשרות קריאה של פרק שלם בזמן קצר, ומתוך מנעד רחב של טריגרים לקריאה – פרשת שבוע, מועדי ישראל, מעגל החיים ונושאים מגוּונים.

תוכן ארבעת כרכי הסדרה:

התורה

הטקסט המלא של חמישה חומשי תורה, מלוּוה עזרי הנגשה. החלוקה היא לפי פרשות, ובתוך הפרשות עצמן – חלוקה לפי נושאים ועניינים, ולכל אחד מהם כותרת ופתיח, נוסף על ציון החלוקה המסורתית לפרקים ופסוקים. בראש כל פרשה פתיח ובו תוכן הפרשה, ומיקום הפרשה על ציר זמן. בראש הספר תוכן עניינים מפורט, וכן תוכן עניינים של סיפורי התורה. בסוף הספר נספח איורים ותרשימים.

להורדת פרק לדוגמה מהספר

החכמה (ספרות חז"ל)

ספר זה מגיש מבחר מספרות חז"ל – בעיקר ממדרשי האגדה, אך גם מן המשנה והתלמוד. בספר כמה חטיבות: חז"ל על התורה – בחלוקה לפי פרשיות שבוע. חז"ל על המועדים – על השבת וחגי ישראל. חז"ל מספרים – סיפורים, בעיקר מן התלמוד, מחולקים לקטגוריות. חז"ל על החיים – מגוון נושאים, מהיריון ולידה, דרך שמחה, כעס, שיפוטיות, ועד נבואה, בית המקדש, תורה ולימודה. בסוף הספר שלוש סוגיות תלמודיות נבחרות – מונגשות ומלוּות ביאור מלא והרחבות.

כל הטקסטים בספר מוגשים בליווי אמצעי ההנגשה האמורים, והטקסט הארמי תורגם במקור לעברית.

להורדת פרק לדוגמה מהספר

המחשבה (פנימיות)

ספר זה מגיש מבחר מהגותם של למעלה ממאה הוגים יהודים לאורך ההיסטוריה היהודית, מתקופת הגאונים – רבי סעדיה גאון, עובר ברמב"ם, רמב"ן וגדולי המקובלים – ועד לגדולי החסידות והמוסר בתקופת מלחמת העולם הראשונה (נוסף עליהם מובאים גם כמה מדבריהם של הוגים קרובים יותר לזמננו, כדוגמת הרב קוק, הרבי מליובאוויטש והרב סולובייצי'ק). הדברים באים מארבע תת-סוגות עיקריות: קבלה, מחשבת ישראל, מוסר וחסידות.

הספר מחולק לשלוש חטיבות: מעגל החיים – מלידה ועד אבלות; מעגל השנה – שבת וחגי ישראל; ו'תורת חיים' – הגות יהודית במגוון נושאים: אמונה, העולם הבא, תקווה וייאוש, שמחה, זוגיות, חינוך והורות, נבואה, תחיית המתים ועוד.

גם בספר הזה הטקסטים מלוּוים אמצעי הנגשה, אך מפאת אופיים המורכב יותר של הטקסטים – הן בתוכן הן בשפה – אמצעי ההנגשה 'אינטנסיביים' יותר: פתיח רחב יותר, טקסט ביניים מלווה בראש פסקה, וביאור צד רחב יותר. בראש כל אחד ואחד מהקטעים 'תעודת זהות' – מיון הקטע לפי סוגת מקור (מארבע תת-הסוגות הנ"ל), ושם המחבר. בסוף כל פרק מוגש סיפור חסידי קצר וכמה פתגמים קצרים בנושא.

בסוף הספר פרק ביוגרפיה – ביוגרפיות קצרות של כל אחד ואחד מן ההוגים שהוזכרו בספר. בסוף הספר מפתח של כל המחברים והמקומות בספר שהובאו דבריהם.

להורדת פרק לדוגמה מהספר

ההלכה

שלא כקודמיו, בספר ההלכה אין טקסט מקור. הנחת היסוד הייתה כי הנגשת טקסט הלכתי לקהל היעד חייבת להיות פרקטית ורלוונטית לקורא, בעוד טקסט מקור הלכתי, הפונה לקהל בדורות מוקדמים יותר ונשען על היסק והשלכה, אינו עונה על הצורך הזה.

ספר ההלכה הוא למעשה סדרה של 'מדריכים הלכתיים', הכתובים עברית עכשווית ומנוסחים בבהירות בכל תחומי החיים וההלכה: מעגל השנה – סקירה של הלכות כל חגי ישראל במעגל השנה, מצוות כל חג ומנהגיו, מבנה היום, ברכות ונוסחי קידוש ועוד. מעגל החיים – מדריכים הלכתיים מפורטים לכל שלב במעגל החיים – מלידה ועד יום השנה, הסבר על הטקסים המלווים, נוסחי תפילות וברכות ועוד. שבת ויום טוב – הלכות שבת – ממבנה השבת ומהלכה ועד להלכות הנוגעות להתנהלות במטבח בשבת, טיפול בבעלי חיים, חשמל ועוד. סדר יום – מקימה ועד שינה. נושאים שונים – כדוגמת כשרות, מזוזה ותפילין. בין אדם לחברו – כל ההלכות הנוגעות לקיום חיי חברה תקינים על-פי ההלכה, מהקפדה על הלכות הונאה, דרך מוסר עבודה, שקר, הלוואה בריבית, ועד צדקה.

כל פרק מחולק לנושאים, ובצדי העמוד כותרות צד להתמצאות קלה יותר. הפסיקה בספרים חותרת למכנה המשותף הרחב, אך מתייחסת גם להבדלים שבין העדות ומנהגיהן הייחודיים.

להורדת פרק לדוגמה מהספר