סט לקוטי שיחות בעניני גאולה ומשיח - 5 כרכים

 
210.00 ₪
מק"ט 169


שיתוף:

ליקוטי שיחות בענייני גאולה ומשיח הינה סדרה בת 5 כרכים בהם לוקטו שיחות הרבי בענייני גאולה ומשיח מתוך סדרת הליקוטי שיחות. הסדרה יצאה לאור על ידי הוועד להפצת שיחות.

בתוך כלל ספרות הגאולה, תופסת מקום מרכזי תורתו של הגואל בעצמו, הרבי מלך המשיח. תורתו בענין זה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים. סוגיות, מושגים והלכות סבוכות בעניני הגאולה מוארים בתורת הרבי. חלקים רבים בתורת הגאולה הפכו מ"דברים הסתומים" לדברים בהירים כשולחן ערוך ומוכן לכל.

במשך השנים, יצאו לאור כמה וכמה ספרים וליקוטים מתוך תורת הרבי בעניני גאולה ומשיח - באופנים שונים של עריכה וליקוט.

בהתאם לכל הנ"ל, החל ה"ועד להפצת שיחות" במלאכת איסוף שיחות הקשורות לעניני גאולה ומשיח, מתוך סדרת ה"ליקוטי שיחות". באותה תקופה, בקיץ תנש"א ובחורף תשנ"ב, יצאו לאור ב' חוברות של "ליקוטי שיחות בעניני גאולה ומשיח", כאשר בקשר לחוברת הב' מורה הרבי שיכניסו בה גם מהשיחות של הזמן האחרון, תקופת ההדפסה.

חשיבות מיוחדת לסדרה זו אפשר ללמוד מכך שבג' שבט תשנ"ב, מסר הרבי את הגהותיו לקונטרס השני בעניני גאולה ומשיח (למרות שגליונות ההגהה ניתנו לרבי כבר בקיץ תנש"א).

כמה שעות לאחר מסירת ההגהות לקונטרס דיבר הרבי (בשיחת ג' שבט תשנ"ב) אודות השלמת המניעה בעניין הדיבור של נשיא הדור על ידי הוספה בלימוד בדיבור בתורתו של נשיא הדור, הן לעצמו והן לזולת.

מכך עולה החשיבות לסדרה שלפנינו, הנותנת את האפשרות להוסיף בלימוד תורתו של נשיא דורנו בדיבור, דבר המדגיש את גודל התשוקה והגעגועים לשמוע תורה חדשה מפיו תיכף ומיד ממש.