סט דברי משיח - 20 כרכים

 
1,350.00 ₪
מק"ט 4631


שיתוף:

סדרת הספרים 'דברי משיח' כוללת את כל השיחות הבלתי מוגהים שנאמרו על ידי הרבי מלך המשיח שליט"א במהלך השנים, וכן הרשימות-דברים בעת חלוקת הדולרים עם הרבי, היחידויות וכן יומן מפורט מהנעשה ב"בית חיינו" מדי יום ביומו על פי סדר השנים.

נכון לשנת תשפ"ג יצאו לאור על ידי המכון בסדרה זו 23 כרכים. סט זה כולל 20 כרכים מהשנים תשמ"ח עד תשנ"ב (לא כולל תנש"א חלק א', תשנ"ב חלק ב' וחלק ג' שאזלו מהמלאי).

הסדרה נערכת ויוצאת לאור על-ידי 'המכון להפצת תורתו של משיח'. ספרי הסדרה מודפסים בסדר כרונולוגי הפוך, כאשר הכרכים הראשונים שהודפסו הינם משנת תשנ"ב ומצפים להגיע לשנת תש"י.

סדרת דברי משיח נדפסת בלשון הקודש, וכהוספה, מובא בסוף הספר הנחות מהשיחות בשפת האידיש - תמליל מסרט ההקלטה של השיחות שנאמרו בימי החול, הנחות אלו לא עברו עריכה משמעותית מלבד הוספת פיסוק וחלוקה לקטעים, בדרך-כלל על-פי השוואה להנחה הערוכה בלשון הקודש.