סדר מכירת חמץ - מאת כ"ק אדמו"ר הזקן

 
39.00 ₪
מק"ט 4257


שיתוף:

הספר "סדר מכירת חמץ מאת כ"ק אדמו"ר הזקן" הינו ספר המיועד לכך שכל אחד יוכל ללמוד איך לסדר בעצמו את מכירת החמץ לנכרי לפי תקנת רבותינו, ובנוסף נדפס בו גם נוסח שטר מכירת החמץ לנכרי, שטר הערב קבלן ושטרות ההרשאה, ביאור תוכנם וסדר המכירה.

הספר נערך על ידי הרב שלום דובער לוין.