נר מצוה ותורה אור

אזל מהמלאי
 
65.00 ₪
מק"ט 989


שיתוף:

הספר נר מצוה ותורה אור - שער האמונה ושער היחוד לאדמו"ר האמצעי, כולל שני שערים:

א. שער האמונה: מהות מצוות האמונה וחיוב האמנת האלוקות. בשער זה מבאר אדמו"ר האמצעי כי האמונה היא השורש והיסוד לכל המצוות, והיא מביאה לתורה, תפילה, צדקה ועבודת התשובה באמת.

ב. שער היחוד: ביאור מצוות יחוד ה' והיותו אחד משלושה עשר עיקרי האמונה וביאור היחוד שבפסוק שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. בשער זה מבאר אדמו"ר האמצעי כי יחוד ה' צריך להיות למעלה מהשכל ו"מקרב לב עמוק".

בלוח היום יום מובא: אבי אדוני זקני מורי ורבי אמר, אשר אדמו"ר האמצעי כתב בשביל כל סוג וסוג מהמשכילים והעובדים אשר בעדת החסידים מאמרים וספר מיוחד, לבד שער היחוד ושערי אורה שהם כלליים, ונכתבו עבור כל החסידים: שער היחוד הוא המפתח דתורת החסידות, ושערי אורה - אל"ף-בי"ת דתורת החסידות.