מאמרי חסידות - אדמו"ר האמצעי, עם ביאור

 
55.00 ₪
מק"ט 4625


שיתוף:

כ"ק אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש (רבי דובער שניאורי) נ"ע, בנו של בעל התניא, מכּונה 'רחובות הנהר' בשל סגנונם הייחודי של מאמריו, הנובעים כנהר גועש העולה על גדותיו. הוא מבאר כל עניין בהרחבה ובפירוט, ותוך כדי הדברים נוגע בעוד ועוד סוגיות הקשורות לעניין.

מאמרי אדמו"ר האמצעי מרתקים ובעלי סגנון ייחודי ומלהיב, אולם אינם קלים ללימוד. לא כל לומד מסוגל לתפוס אריכות רבה כזאת. מושגי יסוד בתורת הקבלה והחסידות מובאים בלי ההסבר הנדרש לקורא המתחיל יחסית. הספר הזה גומל טובה עם הלומד, ומגיש לפניו לקט ממאמרי אדמו"ר האמצעי, בלוויית כלי עזר רבים. לשון המאמר מפוסקת, ראשי התיבות מפוענחים, המאמרים הארוכים מחולקים לפסקאות קצרות, ומהלך הלימוד מלווה בהערות בצדי הגיליון, המציינות או מצטטות מקורות מדברי חז"ל ומספרי הקבלה, במידה הנחוצה להבנת המאמר. כמו כן יש בהערות פענוח ותרגום ביטויים שונים, והסברים תמציתיים הנדרשים להבנת המושגים ולתפיסת מהלך העניינים.