חול המועד כהלכתו - הוצאה חדשה

 
65.00 ₪
מק"ט 4266


שיתוף:

טעמי ההלכות והדינים השייכים לחול המועד, מלוקט מספרי ראשונים ואחרונים, עד לגדולי פוסקי זמנינו, בלשון קלה וברורה.

מאת הרב יקותיאל פרקש, מו"צ בירושלים עיה"ק.

הספר מחולק לשלושה מדורים:

א. פנים הספר - בו נכתבה ההלכה בשפה ברורה ומובנת.

ב. ציונים והערות - להבהרת המקור עליו הסתמך המחבר בפסק הדין המובא בפנים.

ג. ביאורים - כאשר הנושא הנידון מצריך אריכות יתירה ושקלא וטריא בהנאמר, וכן הערות ודיונים בהמתבאר "ציונים והערות".

הוצאה חדשה ומעודכנת.