התניא – נחלת העם

 
32.00 ₪
מק"ט 1071


שיתוף:

הספר כולל ליקוט מדבריהם ומהתייחסותיהם של למעלה מ-160 גדולי ישראל, צדיקים וחסידים במהלך כל הדורות - על ספר ה'תניא'. הספר נקרא "נחלת העם", כדברי הרבי, בהתוועדות בשנת תשמ"ט, שספר התניא שייך לכל אחד ואחת מישראל, והוא נחלת העם כולו.

בסוף הספר צורפו: רשימת ספרים המבארים את ה'תניא', רשימת ספרים שכתבו אודות קדושת ספר ה'תניא', ורשימת תרגומי ה'תניא'.

את הספר ערך הרב אברהם שמואל בוקיעט, משלוחי הרבי לארץ הקודש.