הלכות בית הבחירה להרמב"ם עם חידושים וביאורים, הוצאת קה"ת

 
68.00 ₪
מק"ט 4673


שיתוף:

תפילות רבות מזכירות את "בנייתה מחדש של ירושלים", אבל מה זה אומר בדיוק? בכרך מרשים זה מובאים ארבעים ושלושה מאמרים נוקבים מאת הרבי מליובאוויטש על הלכות בית הבחירה של הרמב"ם - הלכות בניין המקדש. בנוסף לפרקי נושא, מקורות ופסוקים, נכתבו תקצירים יסודיים לכל אחת משיחותיו של הרבי.

מהמצוות סביב קדושת ירושלים ועד לניתוח הארון, המנורה, המזבח ושערי בית המקדש, התלמיד יבוא עם הערכה חדשה לניואנסים של נושא מפואר זה, וכמיהה לבניית בית המקדש מחדש.

כדי לשפר עוד יותר את השימושיות של כרך זה, מקורות כמו התיאור המקראי של בית המקדש השלישי ביחזקאל, הדיון המפורט בבית המקדש השני במסכת מידות, וכן הנוסח המלא של הלכות הרמב"ם - כל אחד עם פירושיהם הקלאסיים - כלולים בכרך זה.