הגדה של פסח עם פירוש דברי מנחם

 
39.00 ₪
מק"ט 4295


שיתוף:

הגדה של פסח עם פירוש מיוחד על פי דברי הרבי, כדלהלן:

א. ביאור ההגדה - לראשונה, נלקטו כל ביאורי הרבי על מילות ההגדה. הביאורים נלקטו מלקוטי שיחות, תורת מנחם, שיחות קודש, אגרות קודש וחידושיו מהגדת 'לקוטי טעמים ומנהגים'.

ביאורים אלו שנלקטו מכל ספרי הרבי נערכו באופן שונה מהרגיל עד עתה:

1. הביאורים נכתבו כפרשנות על ההגדה, באופן אחיד ורציף ולא כאוסף קטעי שיחות. מעין 'רש"י על ההגדה'...
2. הביאורים נכתבו בצורה ישירה, בשם אומרם, כפירוש על ההגדה. וזאת בשונה מהרגיל בכגון דא 'שואל הרבי' ו'מתרץ הרבי' וכיו''ב.
3. כמו כן הושמטו ענינים המסתעפים מתורתו וביאוריו של הרבי, ביאורים המתבארים ע''י בש''ס וברמב''ם ועוד.

כל זאת בכדי להקל על המעיין הרוצה לדעת פרשנותו של הרבי על ההגדה בלבד ללא ענינים המסתעפים מהנושא המדובר.

ב. קישור הענינים בפסקאות ההגדה - בגוף ההגדה, בין פסקא לפסקא הובאו ביאורים (שמקורם בהגדת 'ליקוטי טעמים ומנהגים') בקשר הענינים וברצף שבין הקטעים וסיבת אמירתם.

ג. הובאו 'מסגרות' המרחיבות ומעמיקות בפסקאות ההגדה - באגרותיו של הרבי ובעוד מקומות ישנה הרחבה והעמקה גדולה בקטעי ההגדה, המוסיפים נופך ומימד של מעשיות ('המעשה הוא העיקר') בהגדה. אלו הובאו בינות לפסקאות בצורה נוחה וקלה.