הגדה של פסח עם ביאור דברי שלום

 
49.00 ₪
מק"ט 4267


שיתוף:

ה"הגדה של פסח, עם לקוטי טעמים ומנהגים" של הרבי, עם ביאור "דברי שלום", להקל על המעיין להבין את הבנת האמור בחיבור הנ"ל, מאת הרשד"ב לוין.

רבות הן ההערות והבאורים שנכתבו במשך השנים על קטעים מתוך "לקוטי טעמים ומנהגים", בספרים ובקובצים שונים, ובבאור שלפנינו נעשת השתדלות לבאר הדברים באופן קל ומובן. ואם דנו בנושא זה באיזהו מקומן, מצויין לדבריהם.