דרך חיים

 
50.00 ₪
מק"ט 990

דרך חיים הוא ספר מוסרי שנתחבר על ידי אדמו"ר האמצעי, המבאר ענייני תשובה וחומרת החטאים. הספר נחשב כחלק שלישי מהספר שערי תשובה.

היו חסידים, כשרק היו רואים ספר זו היו מתעלפים, כאשר נזכרו בחומרת העניינים המבוארים בו.

הרבי המליץ ללמוד בספר בחודש אלול כחלק מעבודת התשובה.

כתיקון על חטאים מסוימים הורה הרבי לאחד ללמוד את אחד עשרה פרקים הראשונים של הספר וללמוד אותם עד שידעם בעל פה.