דבר מלכות - תוכן וסיכום

 
55.00 ₪
מק"ט Mamash4060


שיתוף:

הספר "דבר מלכות תוכן וסיכום" כולל סיכום מרתק ומקיף של שיחות ה"דבר מלכות" השבועי מהשנים תנש"א-נ"ב, המנגיש בלשון בהירה ונהירה את כל תוכן השיחה, מחולקת לקטעים עם כותרות והוספות שונות. בנוסף לכל שיחה יש סיכום מתומצת והוראות למעשה בפועל.

הספר החשוב אשר התקבל בהתלהבות רבה בקרב אנ"ש והתמימים, נשי חב"ד ובעיקר השלוחים ובתי חב"ד ברחבי תבל, אשר משתמשים בספר בקביעות ללימוד שבועי של שיחות ה'דבר מלכות'.

אחת המעלות המרכזיות בעריכה היא השמירה המדוקדקת על מהלך השיחה המקורית והיצמדות מוחלטת לכל הנושאים אליהם מתייחס הרבי מלך המשיח בשיחת הקודש. בנוסף החלוקה של השיחה לקטעים עם כותרות שונות מקלה על הלומד הרוצה להקיף את כל השיחה באופן מובן ופשטני אך בלי לוותר על אף חלק מהשיחה.

ספר זה נכתב על-ידי הרב מנחם כהן, רב קהילת חב"ד בבאר-שבע אשר ידיו רב לו בהנגשת תורתו של משיח בחיות מיוחדת ובשפה ברורה לכל. בסיום כל שיחה מובא גם תמצות מיוחד בסיכום קצר וממצה עם הדגשת ההוראות למעשה בפועל.