בשעה שהקדימו - תער"ב

 
72.00 ₪
מק"ט 1364


שיתוף:

בשעה שהקדימו תער"ב הינו דיבור המתחיל של המשך אותו החל הרבי הרש"ב לומר ביום הראשון של חג השבועות בשנת תער"ב בליובאוויטש, וסיימו בשבת פרשת וירא תרע"ו ברוסטוב, במאמר דיבור המתחיל "וה' אמר המכסה אני מאברהם". בהמשך ישנם כ-124 מאמרים. בנוסף לאמירתו, העלה אותו הרבי הרש"ב על הכתב, ובכתבים אלו יש גם המשך שלא נאמר על ידו ולא נחלק למאמרים. חיבה יתירה הייתה בעייני הרבי הרש"ב להמשך זה.

בהמשך זה התבארו עיקרי תורת החסידות, ועם אמירתו התחילה תקופה חדשה בהתרחבות תורת החסידות, וכל הענינים העמוקים בחסידות מבוארים בהרחבה כדברים מוחשיים רגילים.

הספר יצא לאור לראשונה בשלושה חלקים לקראת י' שבט בשנת תשל"ז, בהוצאת אוצר החסידים.

ההדפסה היא על פי כתב יד מעתיק שהוגה אחר כך (עד סוף סעיף תכ"א) על ידי הרבי הרש"ב, שגם הוסיף עוד הוספות והגהות בכתב ידו. בשנת תשנ"ב הודפסה מהדורה חדשה של ההמשך באותיות מרובעות, וכן תוקנו כמה וכמה טעויות דפוס שבהוצאה ראשונה.

בשנת תשס"א הוציאה ספריית אוצר החסידים את החלק הראשון בהוצאה מתוקנת, בשנת תשס"ג את החלק השני, ובשנת תשס"ד את השלישי.

בראש הספר בא מפתח מאמרים עם תוכן התחלת המאמר - כפי שהופיע ברשימה מאת הרבי הריי"צ. כן צילום כתב ידו של הרבי הרש"ב של עמוד הראשון של ההמשך, עמוד מקונטרס ההתחלות וההגהות, עמוד מקונטרס הקיצורים, ועמוד מהעתקת המאמרים בתוספת ההתחלה וסיום.