בית רבינו שבבבל

 
7.00 ₪
מק"ט 3989-2


שיתוף:

לרגל שמונים שנה לקניית בית חיינו, בית משיח - 770, מוציא ארגון התאחדות החסידים, קובץ מרתק ומרהיב, ובו שיחות, סקירות ותיאורים, אודות התאריכים החשובים בציר הזמן של הבנין שממנו אורה יוצאת לעולם כולו.

הקובץ כולל:

קניין וחנוכת בית חיינו, בית משיח 770 - סקירה מקיפה בקשר ליום חנוכת 770 בכ"א באלול, על רכישת הבניין ע"י אדמו"ר הריי"צ נ"ע וחסידיו, והיחס המיוחד לקניין 770 מאדמו"ר הריי"צ וכן מיבלחט"א כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

הרבי על 770 - קטעי שיחות ומכתבים מהרבי, בקשר למעלת 770 בכלל, ומעלתו כ"בית משיח" בפרט; וכן סיפורים ופנינים של התייחסויות מהרבי לבניין 770, מעלתו והשיפוצים השונים בו.

השריפה שהובילה למכירה השמיימית של 770 - סיפור שמיימי שהתרחש מאחורי הפרגוד בשנת תשמ"ג, כאשר הרבי הורה למכור את 770 למישהו שלא מאנ"ש, על מנת למנוע ענינים בלתי־רצויים שהתרחשו אז.

הנחת אבן הפינה ל־770 - תיאור אירועי הנחת אבן הפינה להרחבת 770 במעמד ועל ידי הרבי בכבודו ובעצמו, בי"ז אלול תשמ"ח.

בית רבינו שב־770 - סיפורו המופלא של בניין 770 בכפר חב"ד, שנבנה בהוראותיו של הרבי בקצב שלמעלה מדרכי הטבע, כנחלה לנשיא דורנו בארץ הקודש.

קונטרס בית רבינו שבבבל - הקונטרס היסודי והעיקרי על מעלת 770 מוגש בזאת לקהל הלומדים לצד סיכום תמציתי בשפה בהירה של תוכנו, וכן יומן מתקופת הוצאתו לאור בשנת תשנ"ב.

מינימום להזמנה: 100 עותקים.