אתרוגים בהלכה - מסורת אתרוגי קלבריה

 
64.00 ₪
מק"ט 5001


שיתוף:
הספר אתרוגים בהלכה, כולל בירור הלכתי מקיף בדבר אתרוגי קלבריה, ליקוט כל שיחות ואגרות קודש רבותינו נשיאנו על קיום המצווה באתרוגי קלבריה דווקא, וכן אלבום של 70 תמונות מריבות, חלקם בפרסום ראשון.

נערך בידי הרב אליהו מטוסוב.