אוצר אגרות קודש

 
55.00 ₪
מק"ט 4435


שיתוף:

מבחר ממכתביו של הרבי מליובאוויטש, ובהם עצות והדרכות בעבודת הבורא ובחיי האדם, ביאורים תורניים ויסודות באמונה, הוראות והכוונות בענייני הכלל. מתוך סדרת הספרים 'אגרות קודש'.

אחת הסדרות המוכרות והחביבות ביותר הקשורה בדמותו של הרבי היא סדרת כרכי 'אגרות־קודש', הכוללת עד כה למעלה משלושים כרכים שבהם כשנים־עשר אלף מכתבים שנכתבו על ידו במשך כ-50 שנה.

הסדרה כוללת מכתבים בכל מקצועות התורה, דברי עידוד וחיזוק לאמונה וליראת שמים, תשובות לשאלות ובקשות של יחידים בכל תחומי החיים, הן ברוחניות והן בגשמיות, ואיגרות החושפות טפח מפעילותו הענפה של הרבי בענייני הכלל.

כשם שאין נושא שלא נמצא ראוי להתייחסות בעיני הרבי, כך לא היה אדם או ציבור שנדחו ולא זכו למענה. על מכותבי האיגרות נמנים גדולי הרבנים והאדמו"רים, ראשי ממשלה ושרים, אנשי ציבור וקצינים בכירים בצבא ובמשטרה יחד עם 'עמך בית ישראל' – מכל העדות, החוגים והזרמים.

ספר 'אוצר אגרות קודש' הוא לקט נבחר של אגרות שיש בהן עניין מיוחד לציבור. כדי להקל על סידור הספר ועל ההתמצאות בו, נחלקו האיגרות לחמישה נושאים כלליים:

א. מכתבי תורה – איגרות הכוללות ביאורים וחידושים בכל מקצועות התורה, לעתים במתכונת של הערות על ספרים שיצאו לאור ובאופן נדיר גם כחוות דעת הלכתית.

ב. עבודת ה' – הוראות בדרכי העבודה הפרטית והכללית לדור תהפוכות ותמורות. בין הדברים החוזרים על עצמם: תביעה ועידוד לקביעת עתים לתורה, הנחיה לעסוק בתורת החסידות ובדרכיה, הדרכה לביטחון בה' ולשמחה תדירה וקריאה גדולה לאהבת ישראל.

ג. 'מורה נבוכים' – הוראת דרך ביסודות אמונת ישראל לנבוכים ולתועים אחר רוח הזמן – סטודנטים ואנשי מדע, סופרים ואנשי רוח, צעירים המחפשים את דרכם ומי שכבר סטה וביקש לו דרך חזרה.

ד. 'בכל דרכיך' – הוראות והדרכות רבות בענייני העולם־הזה, שבהן שב הרבי ומוכיח פעם אחר פעם שהדבקות בה' אינה עניין רק לבית הכנסת או לבית המדרש אלא חובקת ומקיפה את כל תחומי הקיום.

ה. ענייני הכלל – איגרות החושפות פעילות מסועפת בענייני הכלל, ומכילות דעות, המלצות, בקשות והוראות לאנשים רבים בתחומים מגוונים הנוגעים לטובת כלל ישראל בכל אתר ואתר.

לספר נוספו גם 'מכתבים כלליים' – איגרות מיוחדות שנכתבו ופורסמו בתפוצה רחבה ביותר לקראת ראש השנה וחג הפסח, נקודות זמן המאחדות את כלל ישראל סביב תורת ישראל. מכתבים אלו ממוענים אל "בני ובנות ישראל בכל מקום שהם", ובכך מבטאים את החיבור הישיר והמוחשי של הרבי עם כל יהודי, בכל מקום שיהיה.