אגרות קודש - אדמו"ר מהר"ש

 
52.00 ₪
מק"ט 3003


שיתוף:

אגרות קודש אדמו"ר המהר"ש כוללים את כל אגרותיו אשר כתב, בתוספת הערות, בעריכת הרב שלום בער לוין ובהוצאת קה"ת.

מהדורתו הראשונה של הספר יצאה לאור כקונטרס השלמה לסדרת האגרות קודש של שאר רבותינו נשיאינו, ורק בשנת תשנ"ג נצבר מספיק חומר בארכיון ספריית ליובאוויטש והרב שלום בער לוין ניגש לעבודת העריכה על הספר.

רוב האגרות קודש שנדפסו בספר נמצאים בגוף כתב יד קודש בארכיון הספריה, ובסוף הספר צורפו צילומי האגרות בכתב ידו המקורי של אדמו"ר המהר"ש. בשנת תשס"ב נדפס הספר במהדורה מחודשת, וצורפו אליו מספר אגרות נוספות שהצליחו להשיג במהלך השנים שחלפו מאז המהדורה הקודמת.

בסוף הספר נדפס צילום של העמודים הראשונים והאחרונים מהמגילה שכתב אדמו"ר המהר"ש בכתב ידו.