ספר המאמרים באתי לגני - 2 כרכים

 
115.00 ₪
מק"ט 4893


שיתוף:

סט ספר המאמרים באתי לגני, מכיל ב' כרכים המרכזים את כל המאמרים המתחילים בפסוק באתי לגני שנאמרו על ידי הרבי.

החל מי' שבט תשי"א, החל הרבי לומר מידי י' שבט מאמר המתחיל בפסוק "באתי לגני". מאמרים אלו מיוסדים על המשך 'באתי לגני' שאדמו"ר הריי"צ הוציאו לאור לקראת יום הסתלקותו י' שבט תש"י. המאמר שאמר אדמו"ר הריי"צ מכיל עשרים סעיפים, במשך השנים ביאר הרבי בכל שנה אות אחרת של המאמר לפי הסדר, כך שכעבור עשרים שנה סיים הרבי את ביאור המאמר בפעם הראשונה. וכעבור עשרים שנה נוספות סיים הרבי שוב את הביאור על כל (כמעט) המאמר בפעם השניה.

כל המאמרים האלו מרוכזים בספר באתי לגני, חלקם הוגהו על ידי הרבי.

מאמרים נוספים הקשורים למאמרי באתי לגני, גם נדפסו בספר זה, כגון מאמרים המתחילים בפסוק 'היושבת בגנים' המתאים בתוכנם למאמרים אלו בדרך כלל. הסדרה נדפסה על ידי הועד להפצת שיחות.