תורת חיים, כרך בודד

 
85.00 ₪
מק"ט 979


שיתוף:

דרושי החסידות של כ"ק אדמו"ר האמצעי על פרשיות חומשי בראשית שמות. מתכונת הספר דומה לספר 'תורה אור' של אדמו"ר הזקן, כאשר הדברים מתבארים לפי דרכו הייחודית והעשירה של רבינו.

הספר נעתק מכתביו של החסיד רבי צבי הירש השוחט. בשנת תש"ז נדפס הספר מצילום כתב ידו של המעתיק רבי שמואל סופר. אותו מעתיק כתב את דרושי אדמו"ר האמצעי בכתב יד ברור, ואף סידר עליהם מפתחות לפי סדר העמודים.

מהדורה חדשה ומפוארת, נוחה ללימוד.