תולדות רבותינו נשיאינו

אזל מהמלאי
 
47.00 ₪
מק"ט 3316


שיתוף:

קורות חיי רבותינו נשיאינו תורה הם, אך יחד עם זאת מסקרנים ומלאי ענין הם משלבים הנהגת החסידים והחסידות ופיתוחה, עם הנהגת כלל־ישראל בכל מקום שהשיגה ידם הם עמלו רבות למען רווחתם הגשמית של היהודים באותם זמנים שהשלטונות הכבידו עּולם עליהם; בה בעת, לחמו כאריות למען שלמות רוחנית אל מול זרמים שונים שרצו להסיטם מדרך ה'.

החפץ בכל העושר הטמון בכתבי רבותינו, עליו לקרוא את כל ארבעה עשר כרכי סדרת "ספר התולדות", אך כדי לעורר לקריאת כל פרטי קורות חיי רבותינו, מוענקת בזה לקורא הזדמנות להציץ אל אורח חיי רבותינו נשיאינו משחר ילדותם, עוד טרם החלו להנהיג את החסידים; להתפעל מקדושתם וגדלותם המופלאה; להכיר את האתגרים שעמדו בפניהם כמנהיגי החסידות; להתרשם מעוז רוחם ומאבקם למען עמם בתקופות קשות, והעיקר - להפנים וללמוד מדרכיהם הקדושות על מנת ליישם בחיי היום־יום