תולדות ברוך מרדכי

 
50.00 ₪
מק"ט 4666


שיתוף:
תולדותיו וקורות חייו של החסיד הרב ברוך מרדכי אטינגר, הידוע בכינוי ר' ברוך מרדכי מבאברויסק. היה מגדולי החסידים של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק. היה חתנו של ר' שמואל, רבה האחרון של וילנה.

הפרטים, העובדות והסיפורים נאספו מספרים, שיחות קודש ומכתבים של רבותינו נשיאנו.