שערי מילה ופדיון הבן

 
55.00 ₪
מק"ט 4200


שיתוף:

ליקוט מתוך דברי הרבי אודות מצות מילה בכללותה, והוראות ומנהגים הקשורים בה.

בין היתר נכללים בספר הנושאים הבאים; מילת האבות, סדר הברית, נתינת השם וכן נכלל בספר סדר ה"וואך נאכט" מאמר חסידות לסעודת הברית וכן מאמר חסידות לפדיון הבן.