שערי גאולה - סט 2 כרכים

 
109.00 ₪
מק"ט 4247


שיתוף:

הספר ״שערי גאולה״, בן שני החלקים, המונים יחד כ-650 עמודים, כולל תשובות וביאורים בענייני גאולה וימות המשיח, שלוקטו משיחות הקודש וממכתבי ואגרות של הרבי.

החלק הראשון, ״האמונה והציפייה״, כולל כ-300 עמודים, ומן הנושאים שבו: חובת האמונה בביאת המשיח ופרטיה, חובת הציפייה לישועה ודרכי ביטויה, זירוז הגאולה וההכנה אליה, התחושה שהגיע זמנה, ועוד, ועוד.

החלק השני, ״ימות המשיח״, כולל כ-350 עמודים, ומן הנושאים שבו: מהות הגאולה, אליהו הנביא, מהותו וגדריו של המלך המשיח, תורתו של משיח, תקופת ימות המשיח, תחיית המתים, ועוד.

ידועה החובה לעסוק בלימוד ענייני המשיח והגאולה, כפי הרבי הדגיש והסביר פעמים רבות. הכרחי ונדרש שכל בן – תורה וירא שמים יקבע עיתים ללימוד בספר זה מדי יום ביומו.