שמירת הגוף והנפש על פי שולחן ערוך אדה"ז

 
58.00 ₪
מק"ט 5020


שיתוף:

ספר שמירת הגוף והנפש על פי שולחן ערוך אדמו"ר הזקן חושן משפט הלכות שמירת גוף ונפש ובל תשחית.

הספר הוא ראשון מסוגו המלקט את כתבי אדמו"רי חב"ד, רבני חב"ד והפוסקים המבארים ומעירים על דברי שולחן ערוך אדמו"ר הזקן בהלכות אלו וכן בעשרות הלכות נוספות הקשורות להלכות שמירת הגוף והנפש ומפוזרים בשאר חלקי שולחן ערוך אדמו"ר הזקן על אורח חיים ויורה דעה.

נכתבו הערות ועיונים רבים הן על דברי שולחן ערוך אדמו"ר הזקן והן על כתבי אדמו"רי חב"ד, רבני חב"ד והפוסקים שנלקטו בספר.

כמו כן, מופיע בספר מהדורה עדכנית של "קונטרס בל תשחית" עם תיקונים והוספות רבות המבארים ומעירים על הלכות בל תשחית של שולחן ערוך אדמו"ר הזקן.

בסוף הספר נערך סיכום של כל הדינים היוצאים מכל הליקוטים, ההערות והעיונים הלכה למעשה.

במדור "הוספות" של הספר מופיע פלפולים על הלכות בל תשחית, הערות ועיונים על קיצור שולחן ערוך סימנים ל"ב ול"ג הקשורות להלכות שמירת הגוף והנפש וכן הנחיות לשמירה מטביעה במים, השם ירחם.

הספר "שמירת הגוף והנפש" על פי שולחן ערוך אדמו"ר הזקן הוא ספר חובה לכל הלומדים שולחן ערוך אדמו"ר הזקן בהלכות אלו וספר מומלץ מאד לכל בית בישראל החפץ לשמור על בריאות הנפש והגוף.

בין הנושאים הנידונים בספר: האם בית כנסת שמשתמשים על הגג שלו חייב במעקה, האם ניתן לטהר אוכל או משקה שהניחו תחת המיטה כל הלילה על ידי טבילת המשקה במקווה שלושה פעמים או על ידי קילוף המאכל, האם מותר לעבור נחל כאשר המים מגיעים עד המותניים, האם חייבים לבנות גדר סביב בריכת שחייה ציבורי, האם מותר לצער את הגוף לצורך פרנסתו והאם מותר להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו.

הספר נערך על ידי הרב יוסף יצחק סילברמן – שליח הרבי מה"מ באלעד ומרבני מכון הלכה חב"ד, ויצא לאור על ידי הוצאת "היכל מנחם" ירושלים.