סט שיעורים בחסידות: שער היחוד והאמונה בתניא הרב גופין

 
105.00 ₪
מק"ט 4232


שיתוף:

סט - שני חלקים, ובהם ביאורים על שער היחוד והאמונה בספר התניא קדישא, ובו ביאורים עמוקים ורחבים המאירים את הנושאים המבוארים בתניא באור חדש.

ביאורים אלו נועדו לסייע לציבור דורשי ה', המבקש לדעת ולהבין את מצוות "אחדות ה'" באור תורת החסידות על יסוד חידוש הבעל שם טוב.

הביאורים נכתבו על פי שיעורים שמסר הרב שניאור זלמן גופין, משפיע בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית בכפר חב"ד.