שיעורים בחסידות: המשך תרס"ו - חלק שלישי

 
55.00 ₪
מק"ט 4730


שיתוף:

ביאור על סדרת המאמרים הידועה מכ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע הידועים כ"המשך תרס"ו".

מאת הרב שניאור זלמן גופין, משפיע בישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד.

חלק שלישי על מאמרי דא"ח "אלה תולדות נח", "ויאמר ה' אל אברם לך לך" ו"כי ידעתיו למען אשר יצוה".