שו"ת צמח צדק - פסקי דינים

 
119.00 ₪
מק"ט 5060


שיתוף:

בספר פסקי דינים, מלבד פסקים על ארבעת חלקי השולחן ערוך, מופיעים: חידושים על הרמב"ם, "בעל התרומה", "מרדכי", "קצור פסקי הרא"ש", "רבינו ירוחם" ו"ים של שלמה". כן מופיעים חידושים על סדר הש"ס במסכתות: ברכות, סוכה, יבמות, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, שבועות, עבודה זרה, חולין ונידה. ובסופו בא גם ליקוט פסקי דינים בענייני רפואה, ציצית, מגילה, "לפני עיוור" ועוד.