שולחן ערוך אדמו"ר הזקן הלכות שבת עם ביאור דברי שלום

 
58.00 ₪
מק"ט 3871-1


שיתוף:

שולחן ערוך הלכות שבת, מכ"ק אדמו"ר הזקן, עם ביאור "דברי שלום", מאת הרב שלום דובער לוין, ספרן ראשי בספריית ליובאוויטש.

הבאור "דברי שלום" נכתב באופן שיקל על המעיין להבין את ההלכות ואת מקורותיהן.

בפנים נוסח השלחן ערוך נוסף פיסוק, חלוקת קטעים, וכותרות משנה לסעיפים.

בהלכות הסבוכות יותר, נוסף בהערות סיכום תוכן פרטי ההלכות הכלולות בו.

במקורות, בא גם ציטוט קצר ממקורות ההלכות, בתלמוד ופוסקים, ראשונים ואחרונים, אשר מהם בירר רבינו הלכות אלו.

במקומות שלפום ריהטא נראית סתירה בדברי רבינו ממקום למקום, מוסברת ההלכה בהערות. ואם דנו בנושא זה באיזהו מקומן, מצויין בהערות לדבריהם.

כיון שמטרת הבאורים האלו היא להקל הבנת ההלכה, שגם מי שאינו מתמצא כל כך בנושא יוכל להבין את כללות תוכן ההלכה ומסקנותיה, ושיטת רבינו הזקן בזה, לכן מוסברים כאן הדברים בסגנון קל ומובן, מבלי להכנס יותר מדאי לפלפולים; מלבד במקום שהדבר נחוץ.