שבת כהלכה, סט - 4 כרכים

 
265.00 ₪
מק"ט 4293


שיתוף:

שבת כהלכה הינה סדרה של ארבעה ספרי הלכה העוסקים בהלכות איסורי מלאכות שבת בעיקר בעניינים הנוגעים בהכנת ובהתעסקות עם אוכל בשבת.

מאת הרב יקותיאל פרקש.

בספרים ניתנת סמכות רבה בביאור שיטתו של אדמו"ר הזקן. הספר בכללות מתייחס בפסק ההלכה לספרים שולחן ערוך אדה"ז ומשנה ברורה ולמנהגי הספרדים על פי פסקי מרן השולחן ערוך ולדברי הפוסקים.

התוכן מחולק באופן כללי לשלשה חלקים, חלק ההלכה למעשה, חלק הערות וציונים הכולל מקורות לפסקי ההלכה המובאים בחלק המעשי, וחלק הערות ביאורים הכולל ביאורים ונימוקים להכרעות הלכה למעשה במקום שישנם סתירות, מחלוקות, או ספקות בדברי הפוסקים. במדור זה האחרון ניתנו ביאורים רבים לדיוקי לשונות ופסקים שבשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, כפי שצוינו אליהן במהדורה החדשה של השולחן ערוך.

הסדרה מסודרת לפי נושאים כרך א' (ירושלים, תשנ"ו) עוסק בהלכות מבשל, חלק שני (ירושלים, תשס"ג) עוסק בהטמנה, בורר, קילוף פירות וירקות סינון וניפוי [מרקד], סחיטת דברי מאכל. חלק שלישי: (ירושלים תשע"ב) שאר ההלכות הנוגעים במטבח נולד, טוחן ועוד.