שאלות ותשובות מהר"י תומרקין

 
48.00 ₪
מק"ט 4341


שיתוף:

ספר שאלות ותשובות מהר"י תומרקין, ובו כתבי הרה"ג והרה"ח מוהר"ר יוסף תמורקין ז"ל אב"ד קרמנצ'וג, מחסידי כ"ק אדמו"ר הצ"צ וכ"ק אדמו"ר מהר"ש.

הספר כולל תשובות בהלכות פסח, שחיטה, מקוואות וגיטין וכן דברי תורה בשם הרב המחבר שהובאו בספרים שונים.

בראש הספר באו נוסחי הסכמותיו לספרים.

הספר נערך על ידי הרב מנחם מענדל נחשון והרב לוי יצחק הולצמן.