ר' מאיר - החסיד שאמר 'הנני'

 
45.00 ₪
מק"ט 4665


שיתוף:

הרב מאיר פריימן היה מנכ"ל רשת אהלי יוסף יצחק, מזכיר ועד כפר חב"ד, ועסקן ציבורי רב פעלים. הספר 'ר' מאיר - החסיד שאמר הנני', סוקר את תולדות חייו ופעולותיו בעסקנות החב"דית. נכתב על ידי הסופר החסידי ר' מנחם זיגלבוים.

מתוך ההקדמה לספר:

אבא כל ימיו היה חייל - חייל של הרבי מחיילי בית דוד שאינם מרפים ואינם מתייאשים להביא את הגאולה לעולם! לא היה אפשר לראותו בחוסר מעש כל הזמן היה עסוק בענייני ציבור ובכל רגע פנוי התיישב ללמוד תורה. כחייל לא התחשב בדעתו האישית למרות שהיה אדם שקול מאוד, אלא עשה מה שהרבי אומר. רק סמלי הוא שבשבתות אבא אהב לקרוא לנו קטעים מ"ליקוטי דיבורים", בהם נפרשה לפנינו מסירות נפשו של הרבי הריי"צ. הוא מספר שם על מוסדות החינוך שהקים בסתר, על ששלח את חסידיו לייסד ישיבות וחדרים למרות שידע כי רוב הסיכויים שיתפסום וישלחום לארץ גזירה... וכאשר אחד נתפס ונשלח לסיביר, שלח הרבי חסיד אחר במקומו - אל תוך האש! אבא, כשלקח על עצמו את המוסד הזה, שקרוי על שם אדמו"ר הריי"צ - מוסד לחינוך ילדי ישראל שהרבי כה מייקר, ידע שהוא נכנס למערכה קשה. הוא ידע שהוא מתקדם לכיוון האש, אך הכוח האדיר הזה של הרבי, המתעקש להביא את הגאולה, דחף אותו קדימה, להמשיך ולהחזיק את המוסדות של הרבי. גם כשראה את לשונות האש לא נרתע! הוא לא הלך אחורה, למרות שיכול היה לעשות זאת. "אני לא אעזוב את המערכה", אמר. והוא נכנס לתוך האש! ועלה בלהבה אל הרבי, שבשבילו מסר את כל מה שיש לו.