רמב"ם מבואר עם פירוש הרב אבן ישראל (שטיינזלץ)

 
629.00 ₪
מק"ט 4634


שיתוף:

סט משנה תורה לרמב"ם - עם ביאור ופסיקת הלכה עדכנית של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).

אחרי שנים בהן לומדים בכל יום עשרות אלפים את ביאורו של הרב שטיינזלץ במסגרת הרמב"ם היומי , הוצאת קורן מוציאה לאור את הסט המלא של משנה תורה לרמב"ם במהדורה מפוארת, הכוללת ביאור מקיף של אדמו"ר הזקן ופסקי הלכה מראשונים ואחרונים.

ספר משנה תורה הוא הספר ההלכתי הכולל ביותר שקיים ביהדות, המאפשר תצפית רחבה וכוללת של ההלכה היהודית. הספר כתוב בלשון בהירה וקלה, והוא ערוך בצורה מסודרת מעוררת השתאות. בשל הבדלים של זמן, שפה ותרבות, הבאנו במהדורה זו ביאור חדש למילים ומונחים רבים.

השינויים שהביא עמו העידן המודרני הביאו לידי כך שישנם צדדים הלכתיים שאינם מצויים בספר משנה תורה – מהדורה זו מנגישה את הספר לכל אדם באמצעות כלים המסייעים ללימודו ומאפשרת לו להיעזר בספר להבנת ההלכה למעשה:

  • חלוקת ההלכות – במהדורה זו הופרדו הפיסקאות זו מזו לפי חלוקת ההלכות המקורית של הרמב"ם.
  • ניקוד ופיסוק – הכתיב הותאם מחדש, בפסוקים הותאם הכתיב לנוסח המסורה.
  • כותרות – בראש כל יחידת הלכות מובאות כותרות של נושאי הפרקים והלכותיהם המהוות מעין תוכן עניינים ליחידה.
  • ביאור – הביאור ערוך בצורה תמציתית והוסברו בו מילים קשות ומונחים הלכתיים, וכן העקרונות והטעמים העומדים בבסיס ההלכות.
  • תמונות ואיורים – מסייעים להבנה ולהמחשה של דברי הרמב"ם.
  • פסקים ושיטות – ציונים לדברי השולחן ערוך והרמ"א המתייחסים לפסקי הרמב"ם ודעות הפוסקים למן השו"ע ונושאי כליו.
  • הרחבות – מדור ההרחבות בנוי כיחידה עצמאית בסוף הספר, ויש בו סקירה מקיפה תוך התייחסות לשינויים ההיסטוריים, החברתיים והטכנולוגיים שחלו במהלך הדורות.
  • ועוד.

שמונה כרכים במהדורה מפוארת.